กุโบร์จะเป็นนรก-สวรรค์อยู่ที่เราสร้าง

 

 

 

18 ตค. 61 1524

 

คำอธิบาย :

กุโบร์จะเป็นนรก-สวรรค์อยู่ที่เราสร้าง

Tags :

  1. กุโบร์
  2. หลุมศพ
  3. นรก
  4. สวรรค์
  5. คำคมอิสลาม
  6. คำคมมุสลิม