บุคคล 3 ประเภท ที่น่าสงสารมากที่สุด

 

 

 

18 ตค. 61 1072

 

คำอธิบาย :

บุคคล 3 ประเภท ที่น่าสงสารมากที่สุด

Tags :

  1. น่าสงสาร
  2. อิจฉา
  3. คำคมอิสลลาม
  4. คำคมมุสลิม