อับดุลบารี การีซอ สิ่งที่ไม่ลืมทุกครั้งก่อนอัดรายการ