ภรรยา 'อามานะห์' ที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้กับท่าน

 

 

 

 

27 พย. 60 3615

 

คำอธิบาย :

ภรรยา 'อามานะห์' ที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้กับท่าน

Tags :

  1. ภรรยา
  2. อามานะห์
  3. ความรัก
  4. แฟน