'อะไรที่ทำได้ก็ทำ อะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ' ในหลวง ร.9 ทรงตรัสกับ อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา

 

 

 

 

17 ตค. 60 3382

 

คำอธิบาย :

"อะไรที่ทำได้ก็ทำ อะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ"

ในหลวงทรงตรัสกับอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ครั้นเป็นประธานรัฐสภาจะต้องนำต้นฉบับรัฐธรรมนูญเข้าเฝ้า เพื่อลงพระปรมาภิไธย

Tags :

  1. ในหลวง
  2. ในหลวง ร.9
  3. วันมูหะมัดนอร์ มะทา
  4. มุสลิม