ดุอาอฺแก่ผู้เชิญ (ให้อาหาร) ละศีลอด

 

 

 

28 พค. 60 3193

 

คำอธิบาย :

ดุอาอฺแก่ผู้เชิญ (ให้อาหาร) ละศีลอด

คำอ่าน "อัฟเฏาะเราะ อินดากุมุสศออีมูน วะอะกะละ เฏาะอามะกุมุล อับร้อร วะศ็อลลัต อะลัยกุมมุล มะลาอิกะฮฺ"

ความหมาย "เหล่าผู้ถือบวชได้ละศีลอดกับท่าน เหล่าผู้ประเสริฐได้ทานอาหารของท่าน และบรรดามลาอิกะฮฺได้ขอพรให้ท่านแล้ว"

Tags :

  1. ละศีลอด
  2. อาหาร
  3. รอมฎอน
  4. ถือศีลอด