ดุอาอฺละศีลอด

 

 

 

28 พค. 60 18908

 

คำอธิบาย :

ดุอาอฺละศีลอด

คำอ่าน "ซะฮะบัซ เซาะมะอุ วับตัลละติลอุรูก วะษะบาตัลอัจญ์รุ อินชาอัลลอฮฺ"

ความหมาย "ความกระหายได้หมดไปแล้ว เส้นโลหิตก็เปียกชื้น ผลบุญก็ได้รับแล้ว ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ"

Tags :

  1. ดุอาอฺละศีลอด
  2. ถือศีลอด
  3. รอมฎอน