ดุอาอฺขอให้การงานของเราอยู่ในทางนำเสมอ

 

 

 

26 พค. 60 12756

 

คำอธิบาย :

ดุอาอฺขอให้การงานของเราอยู่ในทางนำเสมอ

Tags :

  1. ดุอา
  2. ขอพร
  3. การงาน
  4. หน้าที่