ดุอาอฺขอให้พี่น้องมุสลิมไม่โกรธเคืองกัน

 

 

 

26 พค. 60 5757

 

คำอธิบาย :

ดุอาอฺขอให้พี่น้องมุสลิมไม่โกรธเคืองกัน

Tags :

  1. ดุอาอฺ
  2. มุสลิม
  3. ขอพร
  4. โกรธ