ดุอาอฺขอให้หัวใจไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดหลักการ

 

 

 

26 พค. 60 6060

 

คำอธิบาย :

 ดุอาอฺขอให้หัวใจไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดหลักการ

Tags :

  1. ดุอาอฺ
  2. หัวใจ
  3. บาป