ดุอาอ์ขออภัยโทษ ความเมตตาและชัยชนะ

 

 

 

 

9 พค. 60 12374

 

คำอธิบาย :

ดุอาขออภัยโทษ ความเมตตาและชัยชนะ 

???????? ????? ???????????? ??? ??? ??????? ????? ???? ? ??????? ?????? ????????? ????? ???????????? ? ????? ?????????? ??????????? ????? ????????? ????????????? 
(ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 286)

คำอ่าน:  "ร๊อบบ้านา ว่าลาตู้ฮัมมิ้ลนา มาลาตอก้อต้า ล่านาบิฮฺ วะอฺฟู่อันนา วัฆฟิ๊รล่านา วั๊รฮัมนา อันต้าเมาลานา ฟันศุ๊รนา อ้าลั้ลเกามิ้ลกาฟี่รีน"

ความหมาย:   "โอ้พระเจ้าของพวกเรา ขอพระองค์โปรดทรงอย่าให้พวกเรารับภาระที่พวกเราไม่มีความสามารถ และโปรดทรงยกโทษ อภัยโทษให้พวกเราและโปรดทรงเมตตาพวกเรา พระองค์คือผู้ทรงปกครองของพวกเรา โปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเหนือหมู่ชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยเทอญ"

Tags :

  1. ขออภัยโทษ
  2. ชัยชนะ
  3. ดุอา