ดุอาอฺขอให้ได้รับสิ่งดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

 

 

 

8 พค. 60 6246

 

คำอธิบาย :

ดุอาอฺขอให้ได้รับสิ่งดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

คำอ่าน:   ร๊อบบ้านา อาตี้นา ฟิดดุนยา ห้าส่านะฮฺ ว่าฟิ้ลอาคี่ร่อตี้ ห้าส่านะฮฺ ว่ากี้นา อ้าซาบันน๊าร

ความหมาย: "โอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดประทานแก่พวกเรา ซึ่งสิ่งดีงามในดุนยาและสิ่งดีงามในอาคีเราะฮฺ และโปรดคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกด้วยเทอญ"

(ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 201)Tags :

  1. ดุอา
  2. อาคีเราะห์
  3. ดุนยา
  4. กิยามะห์