คำสั่งเสียของท่านลุกมานอัลหะกีม

 

 

 

 

11 มค. 60 2473

 

คำอธิบาย :

ส่วนหนึ่งของคำสั่งเสียของท่านลุกมานอัลหะกีม

ภาพจาก: เรียนภาษาอาหรับ ????? ????? ???????

Tags :

  1. ลุกมาน
  2. นบี
  3. คำสอน
  4. อิสลาม