ดุอาร์ตอนที่เจ้าบ่าวจับศีรษะเจ้าสาว

 

 

 

 

27 ธค. 59 6104

 

คำอธิบาย :

ดุอาห์ตอนที่เจ้าบ่าวจับศรีษะเจ้าสาว

เมื่อเจ้าบ่าวเข้าหอเจอเจ้าสาวครั้งแรก มีสุนนะฮฺให้ขอดุอาอ์กับเจ้าสาวเมื่ออยู่ในห้อง (หอ) เดียวกันเป็นครั้งแรก, โดยกล่าวดุอาอ์ดังนี้

?????????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ??? ??????????? ????????

????????? ???? ???? ???????? ?? ????? ??? ??????????? ????????

คำอ่าน “อัลลอฮุมม่า อินนี อัสอ้าลุก้า ค็อยร่อฮา ว่าค็อยร่อมา ญ่าบั้ลต้าฮา อ้าลัยฮิ, ว่าอ้าอูซุบิก้า มิน ชัรฺรี้ฮา ว่าชัรฺรี้มา ญ่าบั้ลต้าอา อ้าลัยฮิ”

คำแปล “โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานความดีงามให้แก่นาง และความดีงามในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เป็นนิสัยของนาง (ความประพฤติที่ดีงาม) และฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความไม่ดีของนาง และความไม่ดีในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เป็นนิสัยของนางด้วยเถิด”

(บันทึกโดยอบูดาวูด)เครดิตภาพ: ปรับความคิด พลิกชีวิต สู่ความสำเร็จ แบบอิสลาม

Tags :

  1. ดุอาร์
  2. แต่งงาน
  3. เจ้าสาว
  4. มุสลิม
  5. ความรัก