ดุอาอฺป้องกันการอิจฉา

 

 

 

23 ธค. 59 16383

 

คำอธิบาย :

ผู้อิจฉาอาจเกิดการอิจฉาด้วยสายตาของเขาโดยไม่ตั้งใจ และอาจเกิดผลร้ายจากการมองธรรมดาๆของผู้อิจฉาก็ได้ เพราะฉะนั้นอิสลามสอนว่า เมื่อเห็นอะไรที่ดีงามให้กล่าววิงวอนขอให้สิ่งดีงามนั้นเกิดความเจริญมากขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์และคัดค้านกับความรู้สึกอิจฉาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เช่น กล่าวว่า

??????? ???? ????????? ????
“มาชาอัลลอฮฺ ตะบารอกัลลอฮฺ”
หมายความว่า นั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงให้จำเริญเถิด


เครดิต: islaminthailand.org

Tags :

  1. อิจฉา
  2. คำคม
  3. ดุอา