จงถามว่า ถ้าไม่รู้ศาสนา จะอยู่อย่างไร?

 

 

 

 

21 ตค. 59 4196

 

คำอธิบาย :

จงถามว่า ถ้าไม่รู้ศาสนา จะอยู่อย่างไร?

Tags :

  1. อิสลาม
  2. คำสอน
  3. คำคม