สวรรค์ของอัลลอฮ์ ไม่ได้แลกด้วยเงิน

 

 

 

 

24 กย. 59 6398

 

คำอธิบาย :

สวรรค์ของอัลลอฮ์ ไม่ได้แลกด้วยเงิน

ภาพ: คุณค่าอะม้าล

Tags :

  1. สวรรค์
  2. เงิน
  3. คำคม