คุณค่าของตน อยู่ที่นี่..ต่างหาก

 

 

 

24 กย. 59 1762

 

คำอธิบาย :

คุณค่าของตน อยู่ที่จิตใจ
รูปร่าง หน้าตา ร่างกาย
สุดท้าย ก็แปรเปลี่ยนไป
หาใช่ คุณค่า ที่แท้จริง

Tags :

  1. คุณค่า
  2. คำคม
  3. เตือนใจ