1 วันของแม่

 

 

 

 

24 กย. 59 6268

 

คำอธิบาย :

1 วันที่เราโตขึ้น
เท่ากับ 1 วันที่แม่ชราลง
1วันที่เราแข็งแรง
เท่ากับ 1 วันที่แม่หมดแรง
ถึงปีที่เรามั่นคง
แม่อาจล้มลงไม่ทันได้ยินดี

บทความ Cr. Balloon Hatyai

Tags :

  1. แม่
  2. วันแม่
  3. ความรัก