เราถูก เราเถียงดีไหม ?

 

 

 

 

18 กย. 59 34091

 

คำอธิบาย :

เราถูก เราเถียงดีไหม ?
ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า
'ฉันรับประกันด้วยกับบ้านหลังหนึ่งข้าง ๆ สวรรค์ สำหรับคนละทิ้งการโต้เถียงทั้ง ๆ ที่เขาสมควรเถียง (เพราะเขาถูกต้อง)และฉันรับประกันด้วยบ้านหลังหนึ่งใจกลางสวรรค์ สำหรับผู้ละทิ้งการโกหก แม้ว่าจะเป็นการพูดเล่น และฉันรับประกันด้วยบ้านหลังหนึ่ง สูงสุดในสวรรค์ สำหรับคนที่มารยาทดี [บันทึกโดยอบูดาวูด]

อีกฮะดิษ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ครั้งหนึ่ง ท่านนบี(ซ.ล.) นั่งอยู่กับอบูบักร อัศศิดดีก ร่อฎิยัลลอฮุ อันฮฺ มีชายคนหนึ่ง กล่าวหาว่าร้ายต่อท่านอบูบักร ท่านอบูบักรไม่โต้ตอบอะไร ท่านนบียิ้ม และพอใจ
ครั้นเมื่อชายผู้นั้น ว่าร้ายมากขึ้น ท่านอบูบักร จึงตอบโต้  ท่านนบีไม่พอใจ และลุกออกมา
เมื่อท่านอบูบักรมาหาท่านนบี รีบถามว่า "โอ้ ท่านร่อซุลฯ  เขาว่าร้ายฉัน ท่านก็นั่งอยู่กับฉัน
จนกระทั่ง พอมันมากไป และฉันตอบกลับ ท่านก็โกรธและลุกขึ้นไป ทำไมหรือ ?"

ท่านนบีตอบว่า:
"ตอนแรก มลาอิกะฮ โต้ตอบแทนท่าน และเมื่อท่านสวนตอบเขาไป ชัยฏอนก็มาแทนที่
และฉันก็ไม่ชอบนั่งร่วมกับชัยฏอน" [ฮะดิษ บันทึกโดยอะฮหมัด , ศอฮีฮ อัลบานีย์]

ท่านนบี (ซ.ล.) 
กล่าวอีกว่า: "เพียงพอแล้ว ที่เจ้าจะบาป หากเจ้ายังคงโต้เถียงอยู่เรื่อยร่ำ"
- บางการเถียงอาจบาป
-บางการเถียงอาจไม่ได้บาป
แต่การละทิ้งบางการโต้เถียงนั้นอาจได้ผลบุญ 


คุณค่าอะม้าล

Tags :

  1. เถียง
  2. ตอบโต้
  3. คำสอนอิสลาม
  4. นบี
  5. ข้อห้าม