คนที่ฉันรักที่สุด คือ...

 

 

 

17 กย. 59 5934

 

คำอธิบาย :

คนที่ฉันรักที่สุด คือ คนที่บอกความบกพร่องของฉันให้ฉันรู้
ภาพ: คุณค่าอะม้าล

Tags :

  1. ครอบครัว
  2. แฟน
  3. ความรัก