อดทน ให้อภัย คำสำคัญ 2 คำที่สร้างสวรรค์ในบ้าน

 

 

 

 

14 กย. 59 20094

 

คำอธิบาย :

อดทน ให้อภัย คำสำคัญ 2 คำที่สร้างสวรรค์ในบ้าน
ภาพ: คุณค่าอะม้าล

Tags :

  1. อดทน
  2. ดุอาร์
  3. ครอบครัว
  4. คำคม