3 อะมาล จะไม่ถูกนำมาชั่งในวันกิยามะห์

 

 

 

10 กย. 59 13240

 

คำอธิบาย :

3 อะมาล จะไม่ถูกนำมาชั่งในวันกิยามะฮฺ เป็นเพราะค่าของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะนำมาชั่ง

1) ความอดทน
อัลลอฮฺทรงได้กล่าวไว้ว่า : แท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนวณ (ซูเราะฮฺ อัซ ซุมัร : 10)

2) ถือศีลอด
ในหะดีษเศาะหีหฺบุคอรียฺ ท่านนบีศ็อลฯ ได้กล่าวว่า : ทุก ๆ การงานของลูกหลานอาดัมทุกคนเจาะจงสำหรับเขาเอง ยกเว้นการถือศีลอด จะเจาะจงสำหรับข้า และข้าจะตอบแทนเอง”

3) ให้อภัยแก่ผู้คน
อัลลอฮฺทรงได้กล่าวไว้ว่า : แต่ผู้ใดอภัย และไกล่เกลี่ยคืนดีกัน รางวัลตอบแทนของเขาอยู่ที่อัลลอฮฺ (ซูเราะฮฺ อัช ชูรอ : 40)
ในวันกิยามะฮฺ จะมีผู้ที่ตะโกนเรียกว่า : ผู้คนที่อัลลอฮฺทรงตอบแทนอยู่ที่ใด ?
คนที่จะขานตอบรับในวันนั้น คือ บรรดาผู้ที่อดทน บรรดาผู้ที่ถือศีลอด และบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่ผู้คน

โดย : Mohamed Alaa El Dein
ถอดความและเรียงคำโดย : อูลุล อัลบ๊าบ

ภาพ: คุณค่าอะม้าล

Tags :

  1. วันกิยามะห์
  2. วันสิ้นโลก
  3. อิสลาม