11ก.ย.นี้ วันอารอฟะห์ มาถือศีลอดกันนะ

 

 

9 กย. 59 12500

 

คำอธิบาย :

11ก.ย.นี้ วันอารอฟะห์ มาถือศีลอดกันนะ
เครดิตภาพ: คุณค่าอะม้าล

Tags :

  1. ถือศีลอด
  2. วันอารอฟะห์
  3. บาป