ความไร้ค่า หากท่านไม่ละหมาด

 

 

 

 

19 สค. 59 3988

 

คำอธิบาย :

ล้านความดีที่เราทำจะไร้ค่า หากละหมาด 5 เวลาเราละเลย

Tags :

  1. ละหมาด
  2. ไม่ละหมาด
  3. คำคม