ใจคน ต่างหากที่เปลี่ยนไป

 

 

 

 

19 สค. 59 1806

 

คำอธิบาย :

ที่เปลี่ยนไปคือ “เวลา” แต่ที่เปลี่ยนทุกเวลาคือ “ใจคน”

Tags :

  1. ใจคน
  2. เวลา
  3. คำคม