ดุอาร์แห่งคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 

 

 

 

29 มิย. 59 4691

 

คำอธิบาย :

ดุอาร์แห่งคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ

Tags :

  1. ดุอาร์
  2. ขอพร
  3. คืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ
  4. รอมฎอน