ซุนนะห์ในวันศุกร์ อย่าลืม!

 

 

 

 

4 พค. 59 6400

 

คำอธิบาย :

ซุนนะห์ในวันศุกร์ อย่าลืม!
ที่มา: อิสลามตามแบบฉบับ

Tags :

  1. วันศุกร์
  2. ละหมาดวันศุกร์
  3. อาบน้ำ
  4. วันอีด
  5. เทศกาล