การบริจาคทาน ในอัลอิสลาม

 

 

 

 

5 พค. 59 3739

 

คำอธิบาย :

การบริจาคทาน ในอัลอิสลาม

Tags :

  1. บริจาคทาน
  2. อิสลาม
  3. ซะกาต
  4. ความรัก