โลกนี้ไม่ใช่ 'เป๊ปซี่' อย่าไปเต็มที่กับมัน

 

 

 

 

5 พค. 59 7102

 

คำอธิบาย :

โลกนี้ไม่ใช่ “เป๊ปซี่” อย่าไปเต็มที่กับมัน

Tags :

  1. เป๊ปซี่
  2. น้ำอัดลม
  3. ดุนยา
  4. คำคมอิสลาม