ภาพเหมือนก้อนเมฆรูกั้วะฮฺ? หลังจากกิด 'สุริยุปราคา' ผ่านไปแล้ว

 

 

 

 

10 มีค. 59 3217

 

คำอธิบาย :

‎ภาพเหมือนก้อนเมฆรูกั้วะฮฺ? (ท่าละหมาด) หลังจากกิด 'สุริยุปราคา' ผ่านไปแล้ว
นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ?
Cr.Husnul khatimah

Tags :

  1. สุริยุปราคา
  2. ละหมาด
  3. ก้อนเมฆรูกั้วะฮฺ
  4. ภาพหาดูยาก