อัลกุรอ่าน คือไอดอลของเรา สู่สวนสวรรค์

 

 

 

 

23 กพ. 59 8393

 

คำอธิบาย :

อัลกุรอ่าน คือไอดอลของเรา สู่สวนสวรรค์

โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

Tags :

  1. อัลกุรอ่าน
  2. สวรรค์
  3. ไอดอล
  4. คำคมอิสลาม