การสำนึกตน

 

 

 

 

22 กพ. 59 4488

 

คำอธิบาย :

การสำนึกตน

Tags :

  1. สำนึกตน
  2. ตักเตือน
  3. มุสลิม
  4. คําคมอิสลาม
  5. กลอนอิสลาม