อัลฮัมดุลิ้ลละห์ คือที่สุดของชีวิต

 

 

 

 

22 กพ. 59 8227

 

คำอธิบาย :

อัลฮัมดุลิ้ลละห์ (กล่าวขอบคุณอัลลอฮ์) คือที่สุดของชีวิต

Tags :

  1. ชีวิต
  2. ขอบคุณ
  3. ดุอาร์
  4. คําคมอิสลาม