จงแท็กชื่อเพื่อนที่คิดว่าไม่ได้อาบน้ำเช้านี้

 

 

 

 

8 กพ. 59 2381

 

คำอธิบาย :

จงแท็กชื่อเพื่อนที่คิดว่าไม่ได้อาบน้ำเช้านี้

Tags :

  1. อากาศหนาว
  2. ไม่ได้อาบน้ำ
  3. ภัยหนาว
  4. คำคม