ภาระกิจของผู้ศรัทธาที่ต้องปฏิบัติในวันศุกร์

 

 

 

1 กพ. 59 3440

 

คำอธิบาย :

ภาระกิจของผู้ศรัทธาที่ต้องปฏิบัติในวันศุกร์

Tags :

  1. ละหมาดวันศุกร์
  2. ละหมาด
  3. ผู้ศรัทธา
  4. ดุอาร์