ดุอาร์ คือ...

ดุอาร์ คือ... 

 

 

 

21 มค. 59 2682

 

คำอธิบาย :

ดุอาร์ คือ...

Tags :

  1. ดุอาร์
  2. ขอพร
  3. คำขอ
  4. อัลลอฮ์