ชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์

ชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์ 

 

 

 

21 มค. 59 1357

 

คำอธิบาย :

ชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์

Tags :

  1. อัลลอฮ์
  2. ชีวิต
  3. อิสลาม
  4. มนุษย์