เมื่อเป็นเช่นนี้...จงขออภัยโทษต่ออัลอฮ์ให้มาก

 

 

 

21 มค. 59 2771

 

คำอธิบาย :

เมื่อเป็นเช่นนี้...จงขออภัยโทษต่ออัลอฮ์ให้มาก

Tags :

  1. ขออภัยโทษ
  2. ละหมาด
  3. อัลลอฮ์
  4. ความรัก