ความหอมของอีหม่านในใจเรา

 

 

 

 

21 มค. 59 1945

 

คำอธิบาย :

ความหอมของอีหม่านในใจเรา

Tags :

  1. อีหม่าน
  2. ศรัทธา
  3. อิบาดะห์
  4. ดุนยา