บุคคลที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะ์ในวันสิ้นโลก

9 กค. 57 4013

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. ความตาย
  2. นรก
  3. สวรรค์