ความตั้งใจของเรา

9 กค. 57 3439

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. เจตนา
  2. ความหวัง
  3. อิสลาม