การนินทา

การนินทา

12 ธค. 58 1252

 

คำอธิบาย :

การนินทา

Tags :

  1. บาป
  2. ดุอาร์