การระลึกถึงอัลเลาะห์

1 กค. 57 2395

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. ละหมาด