ความหมายของกุลฮุวัลลอฮ

1 กค. 57 14928

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. กุรอาน
  2. ละหมาด