ความหมายของกุลฮุวัลลอฮ

1 กค. 57 15616

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. กุรอาน
  2. ละหมาด