มัสยิดมะดีนะฮ์

1 กค. 57 1640

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. ละหมาด