อย่าดูคนแต่ภายนอก

อย่าดูคนแต่ภายนอก

12 ธค. 58 2528

 

คำอธิบาย :

อย่าดูคนแต่ภายนอก

Tags :

  1. ตักเตือน
  2. สติ