การพูดดี ไม่ควรลังเล

1 กค. 57 2100

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. พูด
  2. ทำดี