เขียนผิด หรือเขียนใหม่

30 มิย. 57 2235

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. ความลำบาก
  2. ความรัก
  3. ขยัน