เพื่ออัลเลาะห์

เพื่ออัลเลาะห์

12 ธค. 58 2931

 

คำอธิบาย :

เพื่ออัลเลาะห์

Tags :

  1. บาป
  2. สติ